Reknes Byggjevarer har sidan 1959 levert trelast og byggjevarer frå vårt lager i Masfjorden.

Vi har eit stort trelastlager i Selvåg, og leverer våre produkt til Nordhordland, Gulen, Høyanger, områder sør for Sognefjorden og Bergensområdet.

Vi har også avdelingskontor i Knarvik.

Våre åpningstider : Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 0730-1530 – Torsdag 0730-1700 – Lørdag 0900-1400

Tlf 56166060  |   epost: firmapost@reknesbyggjevarer.no

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE

Reknes Byggjevarer blei starta opp av brødrene Roald og Ivar Reknes på midten av 50-tallet. Dei starta heime frå løa og kalla verksemda for Reknes Trevarefabrikk.

Den første tida dreiv dei snekkarverkstad med produksjon av kjøkken, vindauge, dører og i tillegg selde dei trelast.

Etterspørselen auka og nytt bygg kom på plass i Selvågen.

I 1959 blei det danna aksjeselskap og skifta namn til Reknes Byggjevarer LL. Roald Reknes blei dagleg leiar. Han gjekk av med pensjon i 1997 etter meir enn 40- års innsats for veksemda.

I dag har Reknes Byggjevarer ca 20 tilsette. Dagleg leiar er Egil Sagstad. Han kom til oss i 1997 og tok over etter Roald Reknes.

I 1999 vart det oppretta ei eiga avdeling i Knarvik.

Hovudkontor Selvåg i Masfjorden:

Reknes Byggjevarer LL
Selvåg
5986 Hosteland
Tlf: 56 16 60 60
Faks: 56 16 60 61

Arve Hatlevik
seljar, lager og innkjøps- ansvarleg
Tlf: 56 16 60 62

Organisasjonsnr: 915354424

 

 

56 16 60 60 firmapost@rbll.no